Ekspertyza wypadków drogowych to badanie przyczyn i okoliczności zaistniałego wypadku drogowego przeprowadzane przez wykwalifikowanego eksperta, rzeczoznawcę samochodowego, biegłego sądowego czy zespół ekspertów/rzeczoznawców. Celem ekspertyzy jest ustalenie przebiegu zdarzenia, jego skutków oraz analiza wszelkich czynników wpływających na powstanie wypadku. Takie badanie jest niezwykle istotne w celu zrozumienia okoliczności danego zdarzenia, a także może stanowić podstawę do rozstrzygnięcia spornych kwestii związanych z odpowiedzialnością za wypadek.

 

Podstawowe elementy ekspertyzy wypadków drogowych to:

1. Opis miejsca zdarzenia:

Dokładne określenie miejsca i jego charakterystyk, takie jak ukształtowanie terenu, stan nawierzchni, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe itp.

2. Analiza uszkodzeń pojazdów:

Określenie rodzaju i rozmiaru uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku. Analiza uszkodzeń pozwala na przeprowadzenie korelacji uszkodzeń pomiędzy pojazdami. 

3. Badanie toru ruchu pojazdów pojazdów:

Rekonstrukcja wypadków pozwala na zweryfikowanie torów ruchu przejazdu pojazdów przed, w trakcie i po wypadku.

4. Analiza śladów na drodze:

Badanie i interpretacja śladów opon, śladów hamowania, zniszczeń na drodze itp.

5. Analiza zeznań świadków:

Analiza zeznań świadków zdarzenia pozwala na określenie okoliczności przedmiotowego zdarzenia oraz weryfikacja tych okoliczności z materiałem rzeczowym.

6. Analiza dokumentacji:

Analiza dokumentacji policyjnej, zdjęć z miejsca wypadku, nagrania z monitoringu, nagrania z wideorejestratorów itp.

7. Ocena przestrzegania przepisów drogowych:

Weryfikacja, czy uczestnicy wypadku przestrzegali obowiązujących przepisów drogowych, jeśli nie to jakie z przepisów zostały naruszone oraz czy miały wpływ na zaistnienie zdarzenia czy wypadku. 

8. Badanie stanu technicznego pojazdów:

Analiza pojazdów, pod kątem sprawności technicznej zgodnie z warunkami technicznymi. Badanie polega na weryfikacji wszystkich układów pojazdu, ocenie opon, weryfikacji działania oświetlenia zewnętrznego itp.

9. Analiza warunków atmosferycznych:

Uwzględnienie wpływu warunków atmosferycznych na przebieg zdarzenie.

 

Ekspertyza wypadków drogowych może być przeprowadzona na zlecenie sądu, prokuratury, firm ubezpieczeniowych lub stron zainteresowanych w dochodzeniu prawdy w związku z wypadkiem drogowym. Wnioski z ekspertyzy stanowią ważny materiał dowodowy w postępowaniach sądowych i mogą mieć znaczący wpływ na wydanie wyroku czy rozstrzygnięcie odszkodowania.

wypadek komunikacyjny – odczyt danych z EDR Charsznica