Kurs na rzeczoznawcę samochodowego

Rzeczoznawcą samochodowym w rozumieniu Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – art. 79a. ust. 1 jest osoba, która:

▪ posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
▪ posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją /nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej/;
▪ posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C /brakujące kategorie można zrobić w trakcie kursu na Rzeczoznawcę Samochodowego/;
▪ nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
▪ posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
▪ została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

Prowadzimy kurs na Rzeczoznawcę Samochodowego umożliwiający przystąpienie do egzaminu państwowego w jednej z jednostek akredytowanej w polskim systemie akredytacji oraz wpis na listę Rzeczoznawców Samochodowych.
Kurs ten umożliwia nie tylko zdanie egzaminu, ale również zdobycie wiedzy oraz umiejętności, w celu rzetelnego wykonywania zawodu Rzeczoznawcy Samochodowego wpisanego na listę Ministra Infrastruktury. Kurs ten będzie również przydatny dla osób chcących pełnić funkcję Biegłych Sądowych wpisanych na listę Sądu Okręgowego w dziedzinie związanej z motoryzacją.

Zgodnie z wymaganiami kurs jest prowadzony w charakterze asystenta Rzeczoznawcy Samochodowego wpisanego na Listę Rzeczoznawców Samochodowych Ministra Infrastruktury.

Kurs jest podzielony na cztery obszerne działy teoretyczne oraz dział praktyczny, a także wyjazdy praktyczno-integracyjne.

W dziale teoretycznym, każdy z asystentów zdobywa umiejętności wykonywania oględzin oraz wyliczania wartości pojazdów, wykonywania kosztorysów napraw zgodnie z technologią producenta pojazdu oraz w oparciu o programy eksperckie tj. DAT oraz EUROTAX, wykonywania wyliczeń pojazdów uszkodzonych oraz utraty wartości handlowej pojazdu, a także zdobywa umiejętności opiniotwórcze poprzez sporządzanie opinii technicznych w różnych działach tematycznych.

Dział praktyczny to dział, w którym każdy asystent uczestniczy w oględzinach oraz wyjazdach praktycznych wraz z Rzeczoznawcą Samochodowym. Na oględzinach zdobywa praktyczne umiejętności pracy Rzeczoznawcy Samochodowego oraz poszerza znajomość techniki motoryzacyjnej. Pomaga w wykonywanych oględzinach pojazdów.

Zgłoszenia na kurs rzeczoznawcy samochodowego są przyjmowane na bieżąco. Szkolenia odbywają się również w dogodnych terminach dla każdego Asystenta. Szkolenia teoretyczne odbywają się
w naszym biurze w Krakowie. Szkolenia praktyczne – na terenie całego kraju, w zależności od obecnych spraw.

Istnieje też możliwość dofinansowania Kursu na Rzeczoznawcę Samochodowego!

Chcesz zostać Rzeczoznawcą Samochodowym? Chcesz wiedzieć więcej na temat kursu?
Prześlij nam swoje CV oraz zostaw na swój nr telefonu – skontaktujemy się z Tobą!!

ADRES

Tczyca 103,
32-250 Tczyca, Polska

O nas

MotoEkspertyza.PL to zespół Certyfikowanych Rzeczoznawców Samochodowych wpisanych na listę Ministra Infrastruktury oraz Biegłych Sądowych. Oferujemy szeroki zakres usług z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego zgodnie z art. 79a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej.
Samochody to nasza pasja!

Oferta

  • Odczyt i analiza danych EDR
  • Rekonstrukcja wypadków drogowych
  • Wyceny i kosztorysy napraw pojazdów
  • Ekspertyzy techniczne, doradztwo techniczne
  • Oceny stanu technicznego
  • Weryfikacja jakości napraw
  • Weryfikacja oryginalności przebiegu pojazdu
  • Elektronika samochodowa
  • Pojazdy zabytkowe
  • Kurs na rzeczoznawcę samochodowego