Motoryzacja to Twoja pasja? Chcesz zostać rzeczoznawcą samochodowym? Musisz odbyć specjalistyczny kurs na rzeczoznawcę samochodowego przy Certyfikowanym Rzeczoznawcy Samochodowym i zdać egzamin, aby uzyskać wpis na listę rzeczoznawców samochodowym Ministra Infrastruktury.

Kto może zostać rzeczoznawcą samochodowym?

Rzeczoznawcą samochodowym może zostać osobowa, która:

  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją,*
  • posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C,
  • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Ponadto osoba, która chce zostać rzeczoznawcą samochodowym musi odbyć kurs na rzeczoznawcę samochodowego przy Certyfikowanym Rzeczoznawcy Samochodowym wpisanym na listę Ministra Infrastruktury, następnie zdać egzamin w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego w jednostce akredytowanej w polskim systemie akredytacji oraz złożyć wymagane dokumenty do Ministerstwa Infrastruktury, celem dokonania wpisu.

 

*Wymóg posiadania 2-letniej praktyki zawodowej nie dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

rzeczoznawca samochodowy kurs kraków

Kurs na rzeczoznawcę samochodowego

Prowadzimy kurs na rzeczoznawcę samochodowego. Kurs jest prowadzony w dwóch częściach, teoretycznej oraz praktycznej. Na części teoretycznej asystent rzeczoznawcy samochodowego uczestniczy w modułowych szkoleniach. Ponznaje dzięki temu wszystkie zagadnienia pracy rzeczoznawcy samochodowego, uczy się jak wykonywać wyceny wartości pojazdu, kosztorysy napraw, jak sporządzać opinię dotyczącą techniki motoryzacyjnej pojazdu.

W części praktycznej asystent wykonuje pracę rzeczonawcy samochodowego w oparciu o konkretne przypadki oraz uczestniczy w wyjazdach terenowych, w których poznaje pracę rzeczoznawcy samochodowego od podszewki. 

Nasze szkolenie pozwala nie tylko zdać egzamin na rzeczoznawcę samochodowego ale również przygotowywuje do pracy jako rzeocznawca samochodowy lub biegły sądowy. 

WięcejKontakt