Samochody Tesla Model S, Model X, Model Y oraz Model 3 wyposażone są w rejestrator danych wypadkowych EDR. Rejestrator danych wypadkowych EDR zapisuje dane związane z dynamiką ruchu w czasie zdarzenia lub wypadku drogowego.

Rejestrator danych wypadkowych Tesla EDR

Więcej
dane wypadkowe

Odczyt i analiza danych wypadkowych Tesla EDR

Wykonujemy odczyty danych wypadkowych w pojazdach Tesla za pomocą specjalistycznego sprzędu oraz oprogramowania udostępnianego przez producenta samochodów Tesla.

 

Dokonujemy analizy odczytanych danych na potrzeby odtworzenia przebiegu wypadku drogowego, sprawdzamy z jaką prędkością poruszał się oraz czy wykonywał manerwy  ierujący samochodem Tesla tuż przed zaistnieniem wypadku, a także weryfikujemy jego zachowanie.

 

Odczyt danych wypadkowych EDR pozwala również na werfikację bezwypadkowości samochodu Tesla przy zakupie. Warto wykonać odczyt, zakupić samochód bezwypadkowy i jeździć bezpiecznie.