Oględziny miejsca wypadku drogowego

 

Oględziny miejsca wypadku drogowego to proces przeprowadzania wstępnej inwentaryzacji i dokumentacji zdarzenia przez odpowiednie służby, np. policję. Często uczestniczymy w oględzinach miejsca wypadku drogowego, wspomagając służby w weryfikacji śladów zastanych na miejscy wypadku. Oględziny odbywają się na miejscu, gdzie doszło do wypadku drogowego, najczęściej tuż po zdarzeniu. Często też wykonujemy oględziny miejsca wypadku drogowego na potrzeby spraw sądowych – wtedy oględziny miejsca wypadku drogowego przeprowadzamy czasem rok lub dwa lata po zaistnieniu wypadku. 

rzeczoznawca samochodowy kurs kraków

Główne cele oględzin miejsca wypadku drogowego to:

 

1. Bezpieczeństwo:

W pierwszej kolejności należy zadbać o zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego. Często zakłada się blokadę ruchu, ustawia znaki ostrzegawcze, aby uniknąć kolejnych zdarzeń.

 

2. Oznaczenie śladów:

Zaznacza się na drodze i okolicznych elementach infrastruktury miejsca, w których występują ważne ślady (np. ślady hamowania, poślizgu, zderzenia, ), które mogą pomóc w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia.

 

3. Zdjęcie śladów:

Dokonuje się zdjęć śladów występujących na miejscu wypadku. Fotografie te pozwalają w późniejszym etapie na wykonanie rekonstrukcji przebiegu zdarzenia drogowego.

 

4. Pomiary:

Dokonuje się pomiarów oraz tworzy szkice ukazujące układ pojazdów, usytuowanie na drodze, ślady i inne istotne elementy związane z wypadkiem.

 

5. Dokumentacja fotograficzna:

Wykonywane są zdjęcia fotogrametryczne całego obszaru zdarzenia, w celu stworzenia chmury punktów miejsca zdarzenia. Takie działanie ma na celu zachowanie rzeźby terenu, lokalizacji wszystkich śladów ujawnionych na miejcu oraz odzworowanie geometrii, wymiarów oraz środowiska miejsca wypadku drogowego.

 

6. Zbieranie informacji:

Policja często przeprowadza wywiady ze świadkami i uczestnikami wypadku, aby zebrać jak najwięcej informacji na temat okoliczności i przyczyn zdarzenia.

 

7. Zabezpieczenie dowodów:

Policja może też zabezpieczyć przedmioty lub dowody, które mogą być istotne dla wyjaśnienia wypadku.

 

 

 

 

Wszystkie te działania mają na celu jak najdokładniejsze udokumentowanie miejsca wypadku, śladów ujawnionych na miejscu oraz stanu technicznego pojazdów oraz ich uszkodzenia. Oględziny miejsca wypadku drogowego stanowią ważny etap w procesie wyjaśniania przyczyn i okoliczności wypadku oraz mogą pomóc w ustaleniu odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie. 

 

wypadek komunikacyjny – odczyt danych z EDR Charsznica

W MotoEkspertyza.PL posiadamy specjalistyczne wyposażenie umożliwiające przeprowadzania szczegółowych oględzin miejsc wypadków drogowych z wykorzystaniem najnowszych technologii, tj. tachimetry, drony, oprogramowanie do fotogrametrii naziemnej oraz lotniczej, programy do symulacji zdarzeń drogowych, interfejsy diagnostyczne różnych producentów pojazdów, komputery umożliwiające wykonanie odczytów danych wypadkowych już na miejscu wypadku drogowego.

 

Ponadto posiadamy wiedzę, umiejętności i doświadczenie w dokumentowaniu śladów na miejscu zdarzeń drogowych, analizie stanu technicznego pojazdów, analizie danych wypadkowych, tworzeniu chmur punktów na podstawie zdjęć fotogrametrycznych oraz w rekonstrukcji wypadków drogowych. 

WięcejKontakt