Rejestratory danych na temat zdarzeń (EDR, ang. Event Data Recorder) to układy elektroniczne, które są instalowane w pojazdach i służą do rejestrowania danych dotyczących przebiegu kolizji czy wypadków drogowych. Często nazywane są potocznie jako „czarne skrzynki”.

Rejestratory danych na temat zdarzeń są stosowane w celu uzyskania dokładnych informacji na temat zdarzeń drogowych. Urządzenia te rejestrują dane takie jak prędkość pojazdu, przyspieszenie lub opóźnienie, kierunek działania sił, prędkość obrotowa silnika, kąt położenia koła kierownicy, połozenie pedałów a czasem nawet czas i data zdarzenia.

W Unii Europejskiej, rejestratory danych na temat zdarzeń są regulowane przez rozporządzenie nr 2019/2144 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie homologacji pojazdów w odniesieniu do ich bezpieczeństwa ogólnego. Rozporządzenie to określa wymagania dotyczące EDR, w tym ich rodzaj, rodzaj danych, które mają być rejestrowane, sposób instalacji i sposób pobierania danych z urządzenia.

Rejestratory danych na temat zdarzeń są szczególnie przydatne dla Biegłych Sądowych ds. rekonstrukcji wypadków drogowych oraz Rzeczoznawców Samochodowych, którzy wykonuja odczyty danych EDR, wykonuja analizę, przez co uzyskują bardziej szczegółowy obraz przebiegu wypadku i ustalić przyczyny zdarzenia.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu odczytu danych z Rejestratorów danych na temat zdarzeń EDR. Dokonujemy szczegółowej analizy odczytanych danych, a także rekonstruujemy kolizje i wypadki drogowe.
Zapraszamy do kontaktu!